top of page

Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusunu, WES TEAM tarafından, ALICI’ya satışın yapıldığıı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/hizmetin/biletin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülükleri oluşturmaktadır. ALICI, bilet veya ürün satın almakla, bu sitenin kullanılmasına ilişkin koşulları, gizlilik politikasını ve site ile ilgili tüm cari kanunları, yönetmelikleri, mevzuatı ve bu sözleşmeyi açıkça kabul etmiş sayılır.

MADDE 2 – TANIMLAR

“WES TEAM”: WES TEAM - Berker Şah Eğitim – Danışmanlık ve Organizasyon şirketini ifade eder.

“ALICI”: www.wesmakerstore, www.westeam.net ve www.wesplanetaryum.com adresinden online alışveriş yapan kişiyi ifade eder.

“ZİYARETÇİ”: www.wesmakerstore, www.westeam.net ve www.wesplanetaryum.com adresini ziyaret eden kişiyi ifade eder.

MADDE 3 – SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: WES TEAM- Berker Şah

Adres  : KARAAĞAÇ MAH. ŞEHİT PİLOT YÜZBAŞI HAKAN TAN SK. C BLOK ŞATO APT. NO: 1 İÇ KAPI NO: 3 YILDIRIM/ BURSA

Telefon: 0 (555) 868 9866

E-mail: iletisim@westeam.net

MADDE 4 – ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.wesmakerstore, www.westeam.net ve www.wesplanetaryum.com sitesine üye olan kişi ALICI olarak tanımlanır. ALICI’nın kimlik bilgileri, üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgilerinden oluşur.

MADDE 5 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ​

Ürünün / hizmetin / biletin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, Madde 5’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.2. Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

6.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden WES TEAM sorumlu tutulamaz.

6.4. WES TEAM sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

6.5. Sipariş konusu ürünün teslimatı için bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, WES TEAM ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.6. 5(beş) iş günü içerisinde ödemesi gerçekleşmeyen siparişler iptal edilir.

6.7. Verilen bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ALICI kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder. WES TEAM gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar.

 

WES TEAM siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında WES TEAM ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa WES TEAM, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

 

6.8. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini WES TEAM’e ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde WES TEAM’e gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. ALICI şayet kendisine gönderilen ürünü belirtilen süre içerisinde göndermezse WES TEAM’e ürünün 3 katı kadar tazminat ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

6.9. WES TEAM mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

6.10. Yetkisiz online bilet satışı, sitenin yetkisiz çerçevelenmesi veya siteye yetkisiz bağlantı yapılması ya da sitede bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere sitenin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve gerekli her türlü tedbir alınacağı gibi, gerekli yasal ve idari yollara da başvurulacaktır.

6.11. Satın alınan bilet üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, biletin ilave ücretle ya da başkaca şekilde satışı teklif edilemez; satın alınan bilet, reklam, yarışma ve çekilişler de dahil olmak üzere promosyon veya diğer ticari maksatlarla kullanılamaz. Biletin, üzerinde yazılı fiyattan daha yüksek bir fiyatla satılması veya satışına teşebbüs edilmesi, hiçbir ücret iadesine veya başkaca taleplere hak kazandırmaksızın, bilete el koyma ve/veya biletin iptali için haklı bir sebep teşkil eder.

6.12. WES TEAM bilet üzerinde yazılı bedel ve ilgili hizmet bedeli dışında, biletlere/ bilet satışlarına ve/veya etkinliklere ilişkin olarak başka hiçbir yükümlülük, taahhüt ve sorumluluk altında bulunmamaktadır. ALICILAR, WES TEAM‘in sorumluluğunun bu madde ile sınırlı olduğunu ve her ne nam adı altında olursa olsun, işbu maddedeki sorumluluk limiti dışında, WES TEAM‘ yi sorumlu kabul etmeyeceklerini önceden kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

6.13. WES TEAM‘den bilet satın alırken ALICI’nın her bir etkinlik için önceden belirlenmiş sınırlı sayıda bilet alma hakkı bulunmaktadır. Bu uygulama ile haksız bilet alımlarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bilet alımları, kişi başına ve/veya kredi kartı başına belli bir maksimum adet ile sınırlandırılabilecek olup, bazı etkinliklerde hane başına sınırlandırmaya da gidilebilir. WES TEAM bildirdiği adet sınırı üzerinde satın alınan biletleri, önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.​

MADDE 7 – ÖDEME, İADE VE İPTAL BİLGİLERİ ​

Ödemeler kredi kartı ile yapılabilmektedir. Visa, Mastercard kabul edilmektedir. Satın alma işlemi sırasında ürünün fiyatına vergi, kargo ücreti ve kargo sigorta ücreti de eklenmektedir. Fatura özetinde bu bilgiler ALICI tarafından görülebilmektedir.

Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından WES TEAM sorumlu değildir. Buna istinaden WES TEAM, internet sitesindeki sistemden, tasarımdan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım ve fiyat hatalarından sorumlu değildir. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde iade hakkına sahiptir. İade hakkının kullanılması için bu süre içinde WES TEAM’ye faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

ALICI herhangi bir şekilde ürünü kullanmış ise ürünün iadesini talep edemez. ALICI ürünü orijinal kutusu içinde ve varsa birlikte gönderilen hediye ve aksesuarları ile beraber göndermek zorundadır. Orijinal ambalaj ya da üründe herhangi bir çizik, yırtılma, bant-etiket, kullanılma, kutu içeriğinde eksik vb. problemler varsa iade kabul edilmez.

Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün WES TEAM’e gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura şirket adınaysa iade faturası düzenlenmelidir. Fatura gönderilmezse KDV ve diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden yedi (7) gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. İade hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

İade işleminde ödeme kredi kartı veya benzeri ödeme araçları ile gerçekleştirilmişse geri ödeme nakit olarak yapılmaz; ürün bedeli satın alma işleminde kullanılan kredi kartı hesabına iade edilir.

ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen, niteliği itibari ile hızlı bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda ALICI iade hakkını kullanamaz.

ALICI; ürün satın alma işlemini iptal edebilir. İptal işlemi hafta içi 18:00’a kadar gerçekleştirilmelidir. Eğer sipariş iptal edildiğinde ürün kargoya verilmişse kargo bedeli ALICI’ya iade edilecek paradan kesilir. Geri ödeme ALICI’nın ödeme yaptığı hesabına, 15 gün içerisinde gerçekleştirilir.

BİLET SATIŞI

Bir etkinliğin iptal edilmesi veya tarihinin değiştirilmesi durumunda WES TEAM bilet hamillerini söz konusu iptalden veya değişiklikten haberdar etmek için makul gayreti gösterir. Bununla birlikte bilet hamillerinin etkinlik tarihinden önce iptalden veya değişiklikten haberdar edileceği hususunda tarafımızca hiçbir taahhütte ve/veya garantide bulunulmamaktadır.

Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basım işlemi ya da para iadesi yapılmamaktadır. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Ayrıca, bilet sahibinin tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde de, bilet hamillerine ücret iadesi yapılabilir.

 

Ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret ve bilet başına uygulanan ilgili hizmet bedeli ile sınırlı olup, işlem bedeli ya da sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir. Bununla birlikte, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, hiçbir şekilde para iadesi veya bilet değiştirme zorunluluğu olmaksızın programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Geri ödemeler konusunda belirlenen son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması ALICI’nın sorumluluğu altındadır. Bu kapsamda WES TEAM hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

 

MADDE 8 – KARGO ve TESLİMAT

Talepleriniz sipariş sonunda teslimata hazırlanmak üzere işleme alınır. Siparişiniz onaylandıktan sonra en geç 15 (onbeş) iş günü sonunda kargo firmasına teslim edilir. Sözleşme konusunu oluşturan ürünler WES TEAM’in belirleyeceği kargo firması tarafından ALICI’ya teslim edilir. Kargo ücreti ve varsa kargo sigorta ücreti fatura bedeline eklenir. ALICI bu bedelleri ödemeyi de peşinen kabul ve taahhüt eder.

Ödeme işlemi yapıldıktan sonra sözleşme konusu ürünlerin yurtiçi kargoların teslim etme süresi ortalama 1 gün ila 2 hafta sürmektedir.

 

Ödeme işlemi yapıldıktan sonra sözleşme konusu ürünleri yurtdışı kargoların teslim etme süresi ortalama 2 ila 7 hafta sürmektedir.

WES TEAM Kargo ve Teslimat sırasında üründe meydana gelebilecek olan zararlardan sorumlu değildir. ALICI kendisine teslim edilen üründe bir hasar gördüğünde kargoyu kabul etmeme hakkına sahiptir. Bu durumda ALICI bir talep dosyası açar.

WES TEAM tarafından üründe meydana gelen hatanın kargo ve teslimattan önce meydana gelmiş olmasının tespiti durumunda hasarlı ürün WES TEAM ana deposuna ulaştıktan sonra ürünün değiştirilmesi ve tekrar kargoya verilmesi işlemi azami 10 iş günü sürer.

 

MADDE 9 – GARANTİ

Satın alınan ürünler kargo teslim alınana kadar kargo firmasının garantisi altındadır. Kargo tesliminde hasarlı olduğu ALICI tarafından fark edilen ürünler teslim alınmayıp geri gönderilmelidir. Kargo tesliminden sonra ürünler firmamızın garantisi altında değildir.

 

MADDE 10 – GİZLİLİK VE KULLANIM KOŞULLARI​

WES TEAM’in sitesi ziyaret edildiğinde, ziyarete ait kişisel olmayan bilgiler toplanıp kaydedilebilir. Ziyaret zamanı ve süresi, görüntülenen sayfalar ve siteden çıkış yapılan sayfalar gibi veriler sitede sunulan hizmetin iyileştirilmesi için gerekli istatistikî analizlerin yapılması için kullanılacaktır.

Sitemiz tüm ziyaretçilerin kullanımına açık olmakla birlikte, sadece üyelerin izlemesine ve katılımına açık bazı bölümler de içermektedir. Bu bölümlerin kullanılabilmesi için üye girişi yapılması gerekmektedir.

 

Kişisel Bilgiler

WES TEAM, ziyaretçilerinin profillerini doğru belirleyebilmek ve ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmek için üyelik işlemleri esnasında kişisel bilgiler isteyebilir. WES TEAM, ALICI’nın üye olurken girdiği genel kullanıcı bilgilerini (ad-soyad, e-mail, adres, telefon gibi) yalnızca, sitenin verdiği hizmetleri daha etkin kılmak için kullanır. Bu hizmetler; fiyat indirimleri ve kampanyalardan ALICI’ları haberdar etmek, anlaşmalı olduğumuz kargo firmalarıyla siparişlerinizin ulaştırılması, satın aldığınız ürün veya hizmetlerin faturalanması gibidir. Bu bilgiler başka hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılmayacaktır.

Bu kişisel bilgilerin paylaşımı ve siteye üyelik ziyaretçinin istek ve onayıyla gerçekleşmektedir. Ziyaretçi, istediği takdirde, sitedeki bilgilerini güncelleyebilir. Üyelik bilgilerinin doğruluğundan ziyaretçi sorumludur.

ALICI’nın üye olurken verdiği tüm bilgiler ürün veri tabanının korunduğu sistemle korunmaktadır.

WES TEAM, ALICI’lardan elde ettiği kişisel ve hassas bilgileri yasal gereklilikler dışında, kullanıcı onayı olmaksızın hiçbir nedenle açıklamamayı, söz konusu bilgileri üçüncü şahıslarla veya kurumlarla paylaşmamayı ve kötüye kullanmamayı taahhüt eder.

ALICI, istediği zaman üyelikten çıkabilir. ALICI’nın üyelikten ayrılması durumunda tüm bilgileri silinir ve isteği dışında kullanılmaz.

Değişiklik Hakları​

WES TEAM, değişen koşullara göre, kullanım koşulları ve gizlilik politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu eklemeler, değişiklikler, düzenlemeler, ya da iptaller ilan edilir edilmez www.westeam.net adresinde yayınlanacak, ayrıca ziyaretçinin kayıt esnasında vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda en etkin yöntemlerle bildirimler yapılacaktır. Bu yüzden ALICI’ya ilgili gelişmelerin bildirilebilmesi için kayıt esnasında verdiği bilgilerin doğru olması gerekmektedir, aksi takdirde her türlü sorumluluk ALICI’ya ait olacaktır. ALICI, WES TEAM’i kullanmakla bu olası değişiklikleri ve düzenlemeleri de kabul etmiş sayılır.

Yaş Sınırlaması​

Uluslararası internet yasaları, internet sitelerinde 13 yaşının altındaki gençlerin kişisel bilgilerinin toplanmasına sınırlar getirmektedir. Bu nedenle yaşı 13’ün altında olan ziyaretçilerin üye olurken vereceği kişisel bilgiler içinde zorunlu olarak belirtilmesi gereken e-posta adresi için velilerinin onayını almaları tavsiye edilir.

 

Bilgilerin Korunumu​

WES TEAM, ziyaretçiyle ilgili hiçbir kişisel bilgiyi web sitesinde barındırmaz. Saklanan bilgiler tamamen istatistiksel bilgiler olup hiçbir kişisel bilgi içermez. Tüm kişisel bilgiler güvenli bir alanda saklanır. Kredi kart numaraları en yeni e-ticaret teknolojisi kullanılarak şifrelendirilir. WES TEAM’de veri güvenliği sistemleri kullanılmaktadır. Kullanılan güvenli sunucu yazılımı (SSL) endüstri standartlarında olup, kredi kartı işlemleri için güvenilir bir güvenlik sistemidir.

Satın alma işlemlerinde, önlem olarak, kredi kartı bilgileri sistem üzerinde kayıt altında tutulmamaktadır.

WES TEAM üzerinden yapılacak işlemler için belirli bir aşamadan sonra Üye Girişi yapılması ve işlemlerin kişisel bilgilerle tamamlanması istenebilir. Ortak bir bilgisayar kullanılması durumunda, işlem tamamlandıktan sonra çıkış işlemi yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde üyelik işlemleri ya da satın alınan hizmet üzerinde 3. kişiler tarafından yapılabilecek işlemlerden WES TEAM sorumlu olmayacaktır.

Yasaların men ettiği durumlar haricinde ve kayıt esnasında belirtilmediği takdirde isim veya adres bilgileri diğer organizasyonlarla paylaşılmayacaktır. Üçüncü bir tarafın ziyaretçinin kimliğinin ifşasını talep eden bir mahkeme celbi veya diğer bir yasal evrakla başvurması halinde, dosyalarda yer alan en son adres bilgisi kullanılarak durumu ziyaretçiye bildirmek için makul bütün çabalar gösterilecektir. Bu durumda, kayıtlarda bulunan irtibat bilgilerinin güncel olmamasından veya başka şekillerde bildirimde bulunulamayacak durumda olunmasından WES TEAM sorumlu tutulamaz.

İflas, yediemin tayini veya mülkiyetin diğer şekillerde devri halinde irtibat bilgileriniz halefe devredilecektir.

WES TEAM, kamu güvenliğinden sorumlu resmi makamlarla talepleri halinde kişisel bilgilerinizi paylaşma hakkını daima saklı tutar.

Sağlanan İçerikler ve Diğer Site Linkleri

Ayrıca, bu sitede diğer sitelerin linkleri bulunabilir. WES TEAM, bu web sitelerinin gizlilik uygulamaları, içerikleri ya da üçüncü tarafların gizlilik politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir.

Ziyaretçi İlişkileri​

​WES TEAM, herhangi bir etkinliğin başarısızlığı, hatası, iptali veya gecikmesi, iletişim kesintisi, bilgisayar virüsü sonucu oluşan herhangi bir zarar veya ziyandan dolayı sorumluluk kabul etmez. Sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti ve taahhüt etmez. Yine, WES TEAM sitede sunduğu hizmetler kapsamında kullanıcılara belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti ve/veya vaat vermemektedir. Site ve içeriği “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” esasında sunulmaktadır.

Fikri Mülkiyet Hakları

www.wesmakerstore, www.westeam.net ve www.wesplanetaryum.com, bazıları kendine, bazıları ise 3.şahıslara ait telif hakkına konu olan metin, fotoğraf, grafik, ses, müzik dahil bilgi ve materyalleri barındırmaktadır. WES TEAM, bu içerik, bilgi ve materyallerle ilgili eser/derleme olarak telif hakkına sahiptir. Ziyaretçi sadece kişisel kullanım için kopya hakkına sahip olduğunu kabul eder ve WES TEAM’in yazılı izni olmadan içerik ve materyallerde değişiklik yapamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, satamaz ve yasal olmayan şekilde kullanılmasına yardım edemez. Sitemizi, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan yetkisiz bir şekilde kullanan kullanıcıların hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. Aynı zamanda ziyaretçi WES TEAM’in çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yöntem kullanmayacağını da kabul etmektedir.

Ziyaretçi siteyi kullanmakla site ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde bu uyuşmazlığın Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul eder.

WES TEAM, ziyaretçilerinin güvenliğini en yüksek seviyede tutabilmek için en yeni ve en iyi önlemleri sürekli araştırmakta ve etkin çözümlerini uygulamaya çalışmaktadır.

WES TEAM’in aldığı tüm güvenlik önlemlerinin yanı sıra kullanıcının da bazı güvenlik tedbirlerini alması önemlidir: Tarayıcınızın güvenlik ayarlarının en üst seviyede ve güncel olması, gerekli anti virüs vb. yazılımların yüklenmesi, şifrelerinizi ya da önemli kişisel bilgilerinizi bilgisayarınızda yazılı olarak bulundurmamanız önerilen güvenlik tedbirleridir.​

MADDE 11 – YETKİLİ MAHKEME

​İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyeti ile WES TEAM ‘in yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. ​ Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. ​

bottom of page